Wspólnie z Gminą Zakrzewo, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla dzieci.