Informujemy, że ze względu na zainteresowanie produkowanym w naszej kompostowni środkiem poprawiającym właściwości gleby, wprowadzamy do naszego cennika atrakcyjne warunki rabatów. Począwszy od 1 lipca br. cena zakupu polepszaczy KOMCEL i KOMCEL BIS, będzie uzależniona od wielkości zamówienia. Rozliczenie rzeczywistej wielkości zamówienia odbywać się będzie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

Nowy cennik kształtuje się następująco:

  • do 200 ton – 20 zł netto
  • od 200 do 500 ton – 17 zł netto
  • powyżej 500 ton – 14 zł netto