Mycela spółka akcyjna w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) Spółka wezwała jedynego akcjonariusza Spółki – Terlan spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu do złożenia wszystkich posiadanych przez akcjonariusza dokumentów akcji serii: A (w liczbie 1000), B (w liczbie 19000), D (w liczbie 10000), E (w liczbie 10000),F (20000), G (10000) i/lub odcinków zbiorowych tych akcji w Spółce w jej siedzibie w Nowej Wiśniewce nr 18 (kod pocztowy: 77-411 Stara Wiśniewka), celem dopełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji spółek akcyjnych, o których mowa w ustawie.

Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Zintegrowana polityka jakości i środowiska

Konkurencyjność wymaga elastyczności − potrafimy umiejętnie odczytywaćzmiany zachodzące na rynku i efektywnie na nie odpowiadać. Jesteśmyotwarci na realizację usług w zakresie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.

Naszym atutem jest profesjonalizm i kompleksowość usług.

CHROŃ ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI

- DOŁĄCZ DO NASZYCH PARTNERÓW


skontaktuj się z nami