👏 Po długim okresie oczekiwania udało nam się uzyskać pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów (kompostownia), zlokalizowanej w Nowej Wiśniewce 18, 77-411, w miejscowości Stara Wiśniewka.

Tym samym możemy z radością możemy zadeklarować zdolność przetwarzania 130.000 Mg odpadów, w tym aż 70.000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów. Dzięki procesom technologicznym naszej instalacji, będziemy mogli zwiększyć produkcję organicznego środka poprawiającego właściwości gleby – Komcel. 🌻

To pozwolenie daje nam możliwość rozwoju naszej infrastruktury 🏗 i rozpoczęcia planowanych inwestycji na kolejne tygodnie / miesiące/ lata wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego oraz pełna hermetyzację instalacji.

Otrzymanie tego pozwolenia nie byłoby możliwe bez współpracy wielu osób i organizacji,. Serdecznie dziękujemy:
✅Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
✅Wójtowi i pracownikom Urząd Gminy Zakrzewo
✅Sołtysowi i radzie sołeckiej Starej Wiśniewki,
✅Sołtysowi i radzie sołeckiej Nowej Wiśniewki
✅Stowarzyszeniu „Gromada” ze Starej Wiśniewki,
✅Dziękujemy firmie AKNOVA, która procedowała uzyskanie PZ.
✅Podziękowania również kierujemy do poprzednich Prezesów Spółki Mycela, Pani Dominika Sommertag oraz Pana Jacek Sobkowiak oraz oczywiście dla obecnego prezesa Adam Godzwa.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w naszą inicjatywę. Razem przyczyniamy się do ochrony środowiska i tworzymy bardziej zrównoważone jutro! ♻ #komcel #pozwoleniezintegrowane #mycela