Adres biura

MYCELA S.A.
Nowa Wiśniewka 18
77-411 Stara Wiśniewka

Adresy mailowe

biuro@mycela.pl

Telefony

telefon +48 67 263 19 19
fax +48 67 263 19 19 wew. 27

Dane rejestrowe

NIP 7671498404
REGON 570872230
BDO 000054113
Kapitał podstawowy wpłacony w całości 7.000.000 PLN
Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000028223 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS

Nowa Wiśniewka 18, 77-411 Stara Wiśniewka

Formularz kontaktowy

    Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi