Eksploatacja systemów wod-kan

Eksploatacja sieci

Zajmujemy się eksploatacją sieci, serwisem i przeglądami całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od ujęcia wody po oczyszczalnię ścieków.Eksploatacja sieci ma na celu utrzymanie stałego dopływu wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości do sieci i odbiorców. Aby było to możliwe kanały, urządzenia i uzbrojenie muszą być utrzymane w bardzo dobrym stanie - co zapewnia regularna ich konserwacja. Konieczna jest także natychmiastowa naprawa uszkodzeń, regularne badanie pracy sieci oraz jakości wody, a także identyfikacja odcinków wymagających wymiany lub naprawy.

Serwis oczyszczalni ścieków

Dbając o doskonały stan zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej niezwłocznie usuwamy awarie tych sieci, prowadzimy serwis oczyszczalni ścieków oraz oferujemy regularne badania stanu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Nasze pogotowie techniczne działa całą dobę.

Wymiana wodomierzy

Tak jak wszystkie urządzenia pomiarowe, wodomierze mają ograniczoną żywotność. Ich wymiana konieczna jest za każdym razem, gdy w mierniku wody zostanie wykryta usterka, której naprawa nie jest możliwa. Pamiętaj, że dbanie o dobry stan techniczny oraz regularną wymianę wodomierza pomoże Ci uniknąć fałszowania pomiarów (nieprawidłowych odczytów). W myśl przepisów prawa wymiana wodomierzy powinna mieć miejsce co pięć lat, bowiem tyle wynosi okres ich legalizacji. Tak więc, jeśli Twoje urządzenie wykazuje nieprawidłowości w działaniu lub korzystasz z niego dłużej niż 5 lat, lepiej nie zwlekaj z jego wymianą.Dokonujemy okresowych wymian wodomierzy (łącznie z dostawą). Służymy również pomocą w wykrywaniu nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych. Posiadamy odpowiedni sprzęt, który umożliwia identyfikację takich niezgodnych z prawem przyłączy.

Bezwykopowe renowacje sieci

Czytaj więcej

Budowa sieci i przyłączy wod-kan

Czytaj więcej

Eksploatacja systemów wod-kan

Czytaj więcej

Budowa i eksploatacja ujęć wody

Czytaj więcej